Các giải pháp Vpostcode

Các giải pháp địa chỉ được sử dụng rộng rãi cho mục đích cá nhân cũng như sản xuất kinh doanh. Do là giải pháp số nên các dịch vụ cơ bản chủ yếu được tiếp cận, giới thiệu, hướng dẫn và sử dụng qua kênh số (website, app, mạng xã hội).

Khách hàng cá nhân

Là người dùng Internet có khả năng truy cập, sử dụng các thiết bị di động nối mạng có nhu cầu tìm kiếm, chia sẻ thông tin, địa chỉ.

Khách hàng doanh nghiệp

Là các doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo trên Internet như chuỗi bán lẻ, cửa hàng, cơ sở lưu trú, điểm du lịch…

Tổ chức/Chính phủ

Là các cơ quan nhà nước, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính, y tế, cứu trợ…

Các lĩnh vực ứng dụng Vpostcode

Vận tải
Thương mại điện tử
Du lịch
Chỉ đường
Cứu hộ khẩn cấp
Hành chính công
Bán lẻ
Bất động sản
Tài chính